Önceki Ayet Sonraki Ayet  
15. Sûre Hicr/20

 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

  Ve cealnâ lekum fîhâ meâyişe ve men lestum lehu bi râzıkîn(râzıkîne).

Kelime Karşılaştırma
ve cealnâ : ve biz kıldık, yaptık
lekum : sizin için
fî-hâ : orada
meâyişe : geçim kaynakları
ve men : ve kimse, kimseler
lestum : siz değilsiniz, siz olmadınız
lehu : ona, onun için
bi râzıkîne : rızık vericiler, rızıklandıranlar
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Orada sizin için de, sizin rızıklandırmadığınız mahlûkat için de geçim sebepleri halkettik.

 Abdullah Parlıyan = Ve yine orada, hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için, geçim vasıtaları sağladık.

 Adem Uğur = Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

 Ahmed Hulusi = Orada hem sizin için ve hem de yaşam gıdası size ait olmayanlar için geçim yolları oluşturduk.

 Ahmet Tekin = Orada hem sizin için, hem de, rızıkları size ait olmayanlar için geçim kaynaklarını, geçim vasıtalarını planlı olarak hazırladık.

 Ahmet Varol = Orada sizin için ve sizin kendilerine rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

 Ali Bulaç = Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

 Ali Fikri Yavuz = O arzda hem sizin için, hem de sizin rızık vericisi olmadığınız (hayvanat ve köleleriniz gibi) kimseler için geçimlikler (ekinler ve yemişler) yarattık.

 Ali Ünal = Orada sizin için olduğu gibi, rızkı size ait olmayan, rızıklarını vermeye muktedir olmadığınız bütün varlıklar için de geçimlikler var ettik.

 Bayraktar Bayraklı = Orada hem sizin için hem de sizin rızık veremeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler var ettik.

 Bekir Sadak = Orada sizin ve rizik veremiyeceginiz kimseler icin gecimlikler meydana getirdik.

 Celal Yıldırım = Yine yeryüzünde size ve sizin rızık veremiyeceğiniz kimselere (canlılara) geçimlikler meydana getirdik.

 Cemal Külünkoğlu = Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları yarattık.

 Diyanet İşleri (eski) = Orada sizin ve rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

 Diyanet Vakfi = Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

 Edip Yüksel = Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk.

 Elmalılı Hamdi Yazır = hem sizin için, hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yolları sağladık.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.

 Gültekin Onan = Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

 Harun Yıldırım = Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

 Hasan Basri Çantay = Orada hem sizin için, hem rızıklarını te'mîn edemeyeceğiniz kimseler için bir çok geçim (sebeb) ler (i) yaratdık.

 Hayrat Neşriyat = Hem orada, gerek sizin için, gerekse rızık vericileri olmadığınız (etrâfınızdaki)kimse(ler) için geçim vâsıtaları kıldık.

 İbni Kesir = Orada hem sizin için, hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik.

 Kadri Çelik = Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız canlılar için geçimlikler kıldık.

 Muhammed Esed = Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları sağladık.

 Mustafa İslamoğlu = Yine orada hem sizin için, hem de rızık vericisi siz olmadığınız bütün (diğer) varlıklar için geçinme imkanları sağladık.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve sizin için ve rızıklarını verir olmadığınız kimseler için orada yaşama sebeplerini vücuda getirdik.

 Ömer Öngüt = Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler yarattık.

 Şaban Piriş = Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler belirledik.

 Sadık Türkmen = Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için, geçimlikler meydana getirdik.

 Seyyid Kutub = Orada gerek sizin için ve gerekse rızıkları tarafınızdan sağlanması sözkonusu olmayan diğer canlılar için besin kaynakları yarattık.

 Suat Yıldırım = Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

 Süleyman Ateş = Orada sizin için ve (beslediğinizi sandığınız, fakat aslında) sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler var ettik.

 Tefhim-ul Kuran = Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

 Ümit Şimşek = Ve hem sizin için, hem de rızkını sizin vermediğiniz canlılar için geçim vasıtaları yarattık.

 Yaşar Nuri Öztürk = Orada sizin için ve rızıklandırıcısı siz olmadığınız kimse için geçimlikler yarattık.

 İskender Ali Mihr = Sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de, maişetler (geçim kaynakları) kıldık.

 İlyas Yorulmaz = Yeryüzünde yarattıklarımızı, sizin yaşamanızı sağlamak için var ettik. Onların (yeryüzündeki canlıların) rızkını veren siz değilsiniz.