Önceki Ayet Sonraki Ayet  
15. Sûre Hicr/49

 نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

  Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm(rahîmu).

Kelime Karşılaştırma
nebbi’ : haber ver
ibâdî : benim kullarım
ennî : muhakkak ki ben
ene : ben
el gafûru : mağfiret eden
er rahîmu : rahmet eden, rahmet nuru gönderen
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim.

 Abdullah Parlıyan = Kullarıma haber ver ki: “Gerçekten ben, evet ben çok bağışlayan ve çok acıyanım.

 Adem Uğur = (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

 Ahmed Hulusi = Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im.

 Ahmet Tekin = Kullarıma, benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.

 Ahmet Varol = Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim.

 Ali Bulaç = Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.

 Ali Fikri Yavuz = (Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.

 Ali Ünal = (Ey Rasûlüm), kullarıma önemle ha ber ver ki, hiç şüphesiz Ben, evet Ben, çok bağışlayanım, (bilhassa mü’min kullarıma karşı hususî) rahmeti pek çok olanım.

 Bayraktar Bayraklı = Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğumu haber ver!

 Bekir Sadak = (49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.

 Celal Yıldırım = (49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.

 Cemal Külünkoğlu = (49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.

 Diyanet İşleri (eski) = (49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.

 Diyanet Vakfi = (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

 Edip Yüksel = Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

 Gültekin Onan = Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.

 Harun Yıldırım = (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

 Hasan Basri Çantay = (Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».

 Hayrat Neşriyat = (Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarıma haber ver ki, şübhesiz ben, Gafûr(günahları çok bağışlayan)ım, Rahîm (onlara çok merhamet eden)im!

 İbni Kesir = Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.

 Kadri Çelik = (Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

 Muhammed Esed = Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;

 Mustafa İslamoğlu = Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.

 Ömer Öngüt = Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.

 Şaban Piriş = -Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.

 Sadık Türkmen = Kullarima haber ver, şüphesiz Ben çok bağışlayanım, çok esirgeyenim.

 Seyyid Kutub = Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.

 Suat Yıldırım = (49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!

 Süleyman Ateş = (Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.

 Tefhim-ul Kuran = Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.

 Ümit Şimşek = Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim.

 Yaşar Nuri Öztürk = Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.

 İskender Ali Mihr = Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

 İlyas Yorulmaz = Kullarıma haber ver ki “Ben, kullarımı mutlak bağışlayan ve onlara merhamet edenim. ”