Önceki Ayet Sonraki Ayet  
Fecr . Ayet Kelime Karşılaştırması

 هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

  Hel fî zâlike kasemun li zî hicr(hicrin).

Kelime Karşılaştırma
hel : var mı (yok mu)
fî zâlike : bunda
kasemun : kasem, yemin
li : için
: sahip
hicrin : akıl
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana?

 Abdullah Parlıyan = bu anılan şeylerde akıl sahipleri için yemin edilmeye değer şeyler vardır.

 Adem Uğur = Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.

 Ahmed Hulusi = (Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

 Ahmet Tekin = Nasıl, bunlarda, kötülüklere karşı kendisini dizginleyebilecek akıl sahibi biri için yemin var, değil mi?

 Ahmet Varol = Bunda akıl sahibi için bir yemin var (değil) mi?

 Ali Bulaç = Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

 Ali Fikri Yavuz = Muhakkak bunlarda, akıl sahibi bir kimse için, bir ikna kuvveti vardır (ki inkârcılar azaba uğratılacaklardır).

 Ali Ünal = Bu yeminlerde, (kendisini doğruya götürüp, yanlışlardan men edecek bir) akla sahip olan için elbette çok sağlam bir teyit ve tasdik yatmakta değil midir?

 Bayraktar Bayraklı = Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

 Bekir Sadak = (4-5) Gelip gecen geceye and olsun ki, bunlarin herbiri akil sahibi icin birer yemine degmez mi?

 Celal Yıldırım = Şüphesiz ki bunda akıl ve sağduyu sahipleri için (kayda değer) bir and vardır elbette.

 Cemal Külünkoğlu = Nasıl bun(lar)da, akıl sahibi olan(lar) için bir yemin (değeri) var değil mi?

 Diyanet İşleri (eski) = (4-5) Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?

 Diyanet Vakfi = (1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?

 Edip Yüksel = Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?

 Elmalılı Hamdi Yazır = Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?

 Gültekin Onan = Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

 Harun Yıldırım = Bunlarda akıl sahibi kimse için bir yemin var, değil mi?

 Hasan Basri Çantay = (— ki) bunlarda akıl saahibi için birer yemîn (değeri) vardır — (size elbette azaba uğratılacaksınız).

 Hayrat Neşriyat = Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler)vardır, değil mi?

 İbni Kesir = Akıl sahipleri için bunların her biri birer yemine değmez mi?

 Kadri Çelik = Bunlarda, akıl sahibi olan için (ikna edici) bir yemin vardır.

 Muhammed Esed = Düşün bütün bunları; bunlarda, akıl sahipleri için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

 Mustafa İslamoğlu = Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur?

 Ömer Nasuhi Bilmen = Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur?

 Ömer Öngüt = Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?

 Şaban Piriş = Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?

 Sadık Türkmen = Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi?

 Seyyid Kutub = Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.

 Suat Yıldırım = Nasıl, bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

 Süleyman Ateş = Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!)

 Tefhim-ul Kuran = Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

 Ümit Şimşek = Aklı başında olanlar için, bunlarda bir yemin değeri var, değil mi?

 Yaşar Nuri Öztürk = Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?

 İskender Ali Mihr = Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?

 İlyas Yorulmaz = Bunlarda akıl sahipleri için yemin vardır.