Önceki Ayet Sonraki Ayet  
33. Sûre Ahzâb/62

 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

  Sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ(tebdîlen).

Kelime Karşılaştırma
sunnete allâhi : Allah’ın sünneti, kanunu
: konusunda, hakkında
ellezîne : onlar, o kimseler
halev : gelip geçti
min kablu : önceden
ve len tecide : ve asla bulamazsın
li sunneti allâhi : Allah’ın sünnetinde, kanununda
tebdîlen : bir değişiklik
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bundan önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın yolu yordamı buydu ve Allah'ın yolunda yordamında bir değişme bulamazsın.

 Abdullah Parlıyan = Daha önce gelip geçen bu tür günahkarlar için, Allah'ın tatbik ettiği yol budur ve sen Allah'ın tatbikatında, bir değişiklik göremezsin.

 Adem Uğur = Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

 Ahmed Hulusi = Bu, önceden geçmişler içinde de Sünnetullah'tır. . . Sünnetullah'ın değişecek alternatifi asla yoktur!

 Ahmet Tekin = İslâm’a planlı cephe aldıkları için, yurtlarından atılarak hayat sahnesinden çekilen, önceki âsi kavimlere uygulanan Allah’ın sünneti, ceza kanunları da böyleydi. Allah’ın sünnetinin, kanununun yerini dolduracak bir kanun bulamazsın. Onun tatbikatında asla bir değişiklik de göremezsin.

 Ahmet Varol = (Bu) Allah'ın daha önce geçenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

 Ali Bulaç = (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

 Ali Fikri Yavuz = İşte bundan evvel geçen münafıklar hakkındaki Allah’ın (azab) kanunu böyledir. Allah’ın kanununu değiştirmeye asla imkân bulamazsın.

 Ali Ünal = Allah’ın sünneti (toplumların hayatı için koymuş olduğu ve dolayısıyla) daha önce geçen bütün toplumlarda geçerli olan kanunu ve yolu budur. Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

 Bayraktar Bayraklı = Allah'ın geçmiştekilere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

 Bekir Sadak = Allah'in gecmislere uyguladigi yasasi budur ve Allah'in yasasinda bir degisme bulamazsin.

 Celal Yıldırım = (Bu), Allah'ın daha önceleri de gelip geçenler hakkında uygulanagelen sünnetidir. Ve sen, elbette Allah'ın Sünneti'nde bir değişiklik bulamazsın.

 Cemal Külünkoğlu = Daha önce gelen (münafıklar) hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın.

 Diyanet İşleri (eski) = Allah'ın geçmişlere uyguladığı yasası budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

 Diyanet Vakfi = Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

 Edip Yüksel = Öncekilere uygulanmış ALLAH'ın sünneti (yasasıdır). ALLAH'ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Allahın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allahın kanununu tebdile çare bulamazsın

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Allah'ın bundan önce geçenler hakkında kanunudur bu. Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Allah'ın bundan önce geçenler hakkındaki kanunu budur. Ve sen Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

 Gültekin Onan = (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Tanrı'nın sünnetidir. Tanrı'nın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

 Harun Yıldırım = Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.

 Hasan Basri Çantay = Daha evvel geçenler hakkında (da) Allah bu âdeti (koymuşdur). Allahın âdetini değişdirmiye ise asla (imkân) bulamazsın.

 Hayrat Neşriyat = Bundan önce gelip geçen (ümmet)ler hakkında Allah’ın kanûnu (böyle)dir. Ve Allah’ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın!

 İbni Kesir = Allah'ın daha önceden geçenler hakkındaki sünnetidir. Sen, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.

 Kadri Çelik = (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

 Muhammed Esed = Daha önce gelip geçen (bu tür günahkar)lar için Allah'ın tatbik ettiği yol budur; ve sen Allah'ın tatbikatında bir değişiklik göremezsin!

 Mustafa İslamoğlu = Allah'ın daha öncekiler için geçerli olan uygulaması budur; ve sen Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Bu Allah'ın daha evvel gelip geçenler hakkındaki kanunudur ve elbette ki, sen Allah'ın kanunu için bir tebdîl bulamazsın.

 Ömer Öngüt = Allah'ın daha önce geçmiş olanlara uyguladığı sünneti (âdeti) budur. Sen Allah'ın sünnetinde aslâ bir değişiklik bulamazsın.

 Şaban Piriş = Daha öncekiler için de Allah’ın yasası buydu. Allah’ın yasasında bir değişiklik bulamazsın.

 Sadık Türkmen = Daha önce gelip geçenler hakkında da, Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın.

 Seyyid Kutub = Allah'ın geçmiş milletlere uyguladığı yasa budur ve Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.

 Suat Yıldırım = Allah’ın daha önce gelip geçenler hakkındaki nizamı budur. Allah’ın nizamında asla bir değişiklik bulamazsın.

 Süleyman Ateş = Allâh'ın önceden geçen (millet)ler arasında (uygulanan) yasası budur. (Peygamberlere karşı iki yüzlülük edenler öldürülürler). Allâh'ın yasasını değiştirme(ğe imkân) bulamazsın.

 Tefhim-ul Kuran = (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın.

 Ümit Şimşek = Daha önce gelip geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın kanunu böyleydi. Sen Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

 Yaşar Nuri Öztürk = Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlere işleyen tavrı, tarzıdır. Allah'ın tavrında herhangi bir değişiklik asla bulamazsın.

 İskender Ali Mihr = Daha önce geçmiş olanlar hakkında (da), Allah’ın sünneti (kanunu) budur. Ve Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.

 İlyas Yorulmaz = Bu Allah’ın daha önceki yaşamış olanlara emrettiği değişmez yasasıdır. Allah’ın yasalarında asla bir değişiklik bulamazsın.