Önceki Ayet Sonraki Ayet  
15. Sûre Hicr/70

 قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

  Kâlû e ve lem nenheke anil âlemîn(âlemîne).

Kelime Karşılaştırma
kâlû : dediler
e : mı?
ve lem : ve olmadı
nenhe-ke : seni men ediyoruz, seni nehyediyoruz, seni yasaklıyoruz
an el âlemîne : el âlemden, başkalarından
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Onlar, “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Seni konuk kabûl etmekten menetmedik miydi dediler.

 Abdullah Parlıyan = Onlar: “Biz seni yabancıları konuk etmekten veya elalemin işine karışmayı sana yasaklamamış mıydık?” dediler.

 Adem Uğur = Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? dediler.

 Ahmed Hulusi = Dediler ki: "Biz sana başkalarının işine karışma demedik mi?"

 Ahmet Tekin = Kavmi:'Biz seni, başkaları adına konuşmaktan, elâlemi savunmaktan men etmemiş miydik?' dediler.

 Ahmet Varol = Onlar: 'Biz seni başkalarına karışmaktan menetmemiş miydik?' dediler.

 Ali Bulaç = Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"

 Ali Fikri Yavuz = Onlar “- Biz, seni âlemin işine karışmaktan men etmedik mi?” dediler.

 Ali Ünal = “Biz seni elalemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?” diye çıkıştılar.

 Bayraktar Bayraklı = Bunun üzerine onlar da, “Biz seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik?” dediler.

 Bekir Sadak = «Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemis miydik?» dediler.

 Celal Yıldırım = Onlar: «Biz seni yabancıları (konuk edinmek)den men'etmemiş miydik ?» dediler.

 Cemal Külünkoğlu = Onlar: “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler.

 Diyanet İşleri (eski) = 'Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemiş miydik?' dediler.

 Diyanet Vakfi = «Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler.

 Edip Yüksel = 'İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik,' dediler.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Şöyle çıkıştılar: "Yok ya! Biz seni el alemin işine karışmaman konusunda uyarmamış mıydık?"

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = (Kavmi de) Dediler ki: «Biz seni âlemlerin işine karışmaktan men etmiş değil miydik?»

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Dediler ki: “Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?”

 Gültekin Onan = Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"

 Harun Yıldırım = "Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler.

 Hasan Basri Çantay = «Biz seni, dediler, elâleme karışmakdan, (bizim bu gibi işlerimize müdâhale etmekden) men etmedik mi»?

 Hayrat Neşriyat = Onlarsa: "Biz seni elalemin işine karışmaktan menetmemiş miydik (şunu bunu korumak sana mı kalmış!)" dediler.

 İbni Kesir = "Seni âlemlerden (başkalarının işine karışmaktan) menetmemiş miydik?" dediler.

 Kadri Çelik = Dediler ki: “Biz seni âlemlerden (tek bir kişiyi bile misafir kabul etmekten) alıkoymamış mıydık?”

 Muhammed Esed = 'Biz seni el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?' dediler.

 Mustafa İslamoğlu = Şöyle çıkıştılar: "Yok ya! Biz seni el alemin işine karışmaman konusunda uyarmamış mıydık?"

 Ömer Nasuhi Bilmen = (Kavmi de) Dediler ki: «Biz seni âlemlerin işine karışmaktan men etmiş değil miydik?»

 Ömer Öngüt = Dediler ki: “Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?”

 Şaban Piriş = -Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler.

 Sadık Türkmen = Dediler ki: “Elâlemin işine karışmaktan seni menetmemiş miydik?”

 Seyyid Kutub = Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler.

 Suat Yıldırım = Onlarsa: "Biz seni elalemin işine karışmaktan menetmemiş miydik (şunu bunu korumak sana mı kalmış!)" dediler.

 Süleyman Ateş = "Seni âlemlerden (başkalarının işine karışmaktan) menetmemiş miydik?" dediler.

 Tefhim-ul Kuran = Dediler ki: «Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?»

 Ümit Şimşek = 'Biz seni el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?' dediler.

 Yaşar Nuri Öztürk = Dediler: "Seni el âlemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?"

 İskender Ali Mihr = “Biz seni elâlemin (başkalarının) işine karışmaktan nehyetmedik (men etmedik) mi?” dediler.

 İlyas Yorulmaz = Onlar da “Sana kendi âlemimizde (işimize karışmayı) yasaklamadık mı?” dediler.