Önceki Ayet Sonraki Ayet  
15. Sûre Hicr/94

 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

  Fasda’ bi mâ tu’meru ve a’rıd anil muşrikîn(muşrikîne).

Kelime Karşılaştırma
fasda’ (fe ısda’) : açıkça bildir,
bi mâ tu’meru : emrolunduğun şeyi
ve a’rıd : ve yüz çevir
an el muşrikîne : müşriklerden
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Artık sen emredildiğin şeyi açıkla ve şirk koşanlardan yüz çevir.

 Abdullah Parlıyan = Artık sen, sana emrolunanı açıktan açığa bildir. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak.

 Adem Uğur = Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

 Ahmed Hulusi = Emrolunduğunu (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) açıkla ve müşriklerden yüz çevir!

 Ahmet Tekin = Şimdi sen tebliğ ile emrolunduğun şeyleri, Kur’ân’ı açıkça ilan edip anlatarak inanmayanların cemaatlerini böl, fikirlerini parçala. Grup grup imana kavuşturarak, İslâm toplumuna kat. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşmakta ısrar eden müşriklerin faaliyetlerine karşı tedbir al.

 Ahmet Varol = Sen, emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme.

 Ali Bulaç = Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

 Ali Fikri Yavuz = Şimdi sen, emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına bildir ve müşriklerden yüz çevir (sözlerine aldırış etme).

 Ali Ünal = Artık, sana emredileni kafa çatlatırcasına anlat ve müşriklere, (onların tepkilerine) aldırma.

 Bayraktar Bayraklı = “Sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir!”

 Bekir Sadak = Artik buyrulani acikca ortaya koy, puta tapanlara aldiris etme.

 Celal Yıldırım = (Ey Şanlı Peygamber!) Artık sen ne ile emrolunuyorsan (onu hak ile bâtılın arasını) ayıracak şekilde ortaya koy. Allah'a ortak koşanlardan yüzçevir (de aldırış etme onlara).

 Cemal Külünkoğlu = Artık sen, sana emredilen şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir (onlara itibar etme)!

 Diyanet İşleri (eski) = Artık buyrulanı açıkça ortaya koy, puta tapanlara aldırış etme.

 Diyanet Vakfi = Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

 Edip Yüksel = Öyleyse sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklere de aldırma.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Şimdi sen her ne ile emrolunuyorsan kafalarına çatlat ve müşriklere aldırma

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah 'a ortak koşanlara aldırma!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.

 Gültekin Onan = Öyleyse sana buyrulanı açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

 Harun Yıldırım = Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!

 Hasan Basri Çantay = Şimdi sen ne ile emrolunuyorsan (kafalarını çatlatırcasına) apaçık bildir. Müşriklere aldırış etme.

 Hayrat Neşriyat = Öyle ise emrolunduğun şeyi, çatlatırcasına söyle (açıkça anlat) ve müşriklerden yüz çevir!

 İbni Kesir = Sen; emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

 Kadri Çelik = Öyleyse sen emredildiğin şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

 Muhammed Esed = Öyleyse artık, sana (açıklaman) emredilen şeyi açıkça ortaya koy ve Allah'tan başkasına tanrısal nitelikler yakıştıran o kimseleri kendi hallerine bırak:

 Mustafa İslamoğlu = O halde, artık sana emredileni açıkça ortaya koy ve şirk koşmayı tabiat haline getirenlere aldırma!

 Ömer Nasuhi Bilmen = Artık sen emir olunduğun şeyi izhar et ve müşrik olanlara aldırış etme.

 Ömer Öngüt = Resulüm! Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.

 Şaban Piriş = Emrolunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden yüz çevir!

 Sadık Türkmen = Emrolunduğun şeyi, onlar anlayıncaya kadar açık açık söyle ve müşriklere aldırış etme!

 Seyyid Kutub = Sana buyurulanı açıktan açığa bildir. Ve müşriklere aldırış etme.

 Suat Yıldırım = Şimdi sen, sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklere aldırma!

 Süleyman Ateş = Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma.

 Tefhim-ul Kuran = Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

 Ümit Şimşek = Sana emrolunanı açıkla, müşriklere de aldırma.

 Yaşar Nuri Öztürk = Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.

 İskender Ali Mihr = Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir. Ve müşriklerden yüz çevir.

 İlyas Yorulmaz = Sen, sana emrolunana yüzünü dön (o Kur’an’ın bütünlüğüne bak) ve ortak koşanlardan yüz çevir.